Creation Based Learning

Het opleidingsconcept dat volledig recht doet aan de wensen van professionals

Creation Based Learning® is een praktijkgerichte en inzichtverrijkende opleidingsdidactiek, waarin de student in staat wordt gesteld om in de praktijk en door onderzoek vorm en inhoud te geven aan nieuwe inzichten en werkwijzen.

Creation Based Learning is gericht op creëren: een nieuw proces ontwerpen (en succesvol implementeren); een innovatief product of concept ontwikkelen; groei bewerkstelligen, in kwantitatieve of kwalitatieve zin. Om daadwerkelijk tot creëren te kunnen komen, zult u als student nieuwe competenties moeten ontwikkelen of bestaande competenties verbeteren. Dat proces vormt de rode draad door de die worden uitgevoerd door Via Vinci Academy. De student wordt daarbij aangesproken op zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid, maar ook op samenwerkend leren; zelfs over grenzen heen. Studiebegeleiding vindt onder meer plaats in de vorm van coaching on the job.

Uitgangspunten:

  • reeds aanwezige kennis en praktijkervaringen zijn het startpunt van het leerproces; wij willen meer dan alleen ‘boekenwijsheid’,
  • de situationele context van de student en de organisatie waar hij of zij werkt, vormen het uitgangspunt voor het ontwerpen van nieuwe leerervaringen; een studiegroep levert in principe haar eigen casussen aan,
  • leren van docenten én van elkaar
  • het resultaat in de praktijk is de toetssteen voor effectief leren: welke effecten heeft het leren voor de organisatie waaraan de student verbonden is; over het beoogde resultaat worden al tijdens de intake afspraken gemaakt
  • docenten zijn professors of practise, die kennis combineren met een grote mate van praktijkervaring en van daaruit de student stimuleren tot crossfunctioneel leren.

Creation Based Learning® is, kortom, de opleidingsdidactiek die past bij de ontwikkelingsbehoefte van drukbezette professionals: resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt.